previous arrow
next arrow
Slider

toteuttajat

JALAKA kehittää karjan jaloittelua ja laidunnusta

JALAKA -hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää nautakarjan jaloittelua ja laiduntamista Pohjois-Savossa. Tavoitteena on tuoda maakuntaan nautojen jaloitteluun ja laiduntamiseen liittyvää uutta tietoa ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Jaloittelu ja laiduntaminen on ollut perinteisesti osa karjatilojen kesäruokintaa. Nykyaikaisessa karjataloudessa eläinten liikkumisen järjestelyt ovat tulleet haastavammiksi, koska tilakohtainen eläinmäärä on kasvanut nopeasti. Yli 50 eläimen laiduntaminen tuo haasteita työntekijöille, lannankäsittelylle ja pellon riittävyydelle. Nautojen riittävän liikunnan mahdollistamiseksi on kuitenkin paljon vaihtoehtoja, joiden kartoittamiseen JALAKA –hanke on tarkoitettu.

Savonia ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo selvittävät vuosina 2019 – 2020 mahdollisuuksia karjan jaloittelun ja laiduntamisen lisäämiseksi. Tulosten tavoitteena on kehittää maidontuotantoa Pohjois-Savossa eläinten hyvinvoinnin ja eläinten hoidon näkökulmista. Tiedotuksen perustana ovat nämä internetsivut, joilta löytyy tapahtumat, tiedotteet ja julkaisut. Aktiivisuus hankkeen tapahtumissa tuo myös karjatiloille uusia ideoita. Tervetuloa mukaan!

Umpparihanke Facebookissa