Luomutilat taitavat jaloittelun ja laiduntamisen

Valtteri Nuutisen luomutilalla Kiuruvedellä lypsylehmät pääsevät ulkoilemaan ympäri vuoden luomutuotannon ehtojen mukaisesti. Tilalla on kolme lypsyrobottia ja lehmillä on pihatossa vapaa kierto. Ovet ovat auki jaloittelutarhaan yötä päivää, mutta kovilla pakkasilla ja liukkailla keleillä ulkoilua on syytä hieman rajoittaa. Kesäisin lypsylehmät pääsevät jaloittelutarhan kautta laitumelle. Hiehoilla on lisäksi oma jaloittelutarha toisella puolella navettaa.

Nuutinen Kuva

Lypsylehmien jaloittelutarha on rakennettu vuonna 2002 samaan aikaan kuin pihattokin. Tarhan pohja on asfalttia ja aita on tehty kiinteäksi rautaputkista hitsaamalla. Jaloittelutarha on hieman kalteva ja keskellä on kokoojakaivo, jonka kautta vedet kulkeutuvat isompiin kaivoihin. Tarha puhdistetaan talven jäljiltä keväällä heti kun olosuhteet sallivat. Kesäisin tarha puhdistetaan kerran kuukaudessa. Nuutinen on miettinyt tarhan puhdistamisen helpottamista, ja aikookin tehdä tarhaan betonisen puskuseinän, jota vasten pienkuormaajan kauhalla on helppo pukata.

Lehmien laitumella ei ole juurikaan ruokinnallista merkitystä, sillä laidunalaa on vähän lehmämäärään verrattuna. Tärkein syy laiduntamiseen on eläinten liikkuminen ja luontaisen käytöksen mahdollistaminen. Lehmillä on pihatossa apetta koko ajan saatavilla ja lypsyrobotilla on käytössä houkutusrehu. Vettä on saatavilla vain navetassa, mikä vaikuttaa osaltaan sujuvaan lypsykiertoon. Käytössä on kaksi kulkuovea eri kohdissa seinustaa, jotta liikkuminen ulos tarhaan ja laitumelle olisi sujuvaa. Vapaa kierto toimii navetassa hyvin ja lehmät kulkevat mieluusti lypsylle. Keskimäärin tilan lehmät käyvät lypsyrobotilla yli 3 kertaa päivässä.

Lehmät liikkuvat paljon jaloittelun ja laiduntamisen myötä. Nuutinen mainitsee, että liikkumisella on suotuisia vaikutuksia muun muassa lihaksistolle ja muulle elimistön toiminnalle. Lehmät ovat tilalla hyvin terveitä ja kestäviä, mistä kertoo esimerkiksi keskivertoa korkeampi keskipoikimakerta: 3,8. Nuutinen kertoo, että toisinaan varsinkin kesäaikaan lehmän ulkoillessa kivi voi painautua sorkan pohjaan, mutta ontumisia ei sen seurauksena yleensä esiinny. Talviulkoilulla on myönteisiä vaikutuksia erityisesti sorkkaterveydelle, sillä lumi puhdistaa sorkkia tehokkaasti. Lisäksi lumessa telmiessä lehmät puhdistuvat myös muutenkin kuin vain sorkistaan. Oikein toteutettuna lehmien ulkoilusta on siis paljon positiivista hyötyä.

Nuutinen Kuva 2

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat