Laitumelle poikimaan - vai eikö kuitenkaan?

3ea83f5b 61a3 4f64 9c2f 91363d3e6717

Anna-Reetta Mikkonen, kuva

Laidun on yleensä lehmälle hyvä paikka poikia, puhdas ja paljon tilaa. Poikimisen sujuessa ja muun lauman antaessa poikivan olla rauhassa ei ongelmia olekaan. Sen sijaan poikima-avun antaminen, halvauksen hoitaminen tai muut vastaavat tilanteet on helpompi hoitaa navetan rajatummissa tiloissa.

Agrologiopiskelijat Kirsi-Mari Kokkonen ja Minna Ruuska keräsivät pohjoissavolaisilta maitotiloilta tietoa laidunpoikimisiin liittyen. Osalla tiloista laitumelle poikimista suosittiin, erityisesti parsinavettatiloilla ja pienemmissä karjoissa sitä jopa tavoiteltiin. Suhtautumiseen vaikuttivat erityisesti kokemukset laidunpoikimisista, jos ne olivat hyviä, suosittiin tiloilla laitumelle poikimista. Huonot kokemukset saivat tilat välttämään ja ehkäisemään laitumelle poikimisia. Myös sillä oliko kyseessä jo aiemmin poikinut lehmä vai ensi kertaa poikiva hieho, oli merkitystä. Lähes kaikki haastatellut tilat poi'ittivat hiehot mieluummin navetassa.

Haastatteluista koottu Laitumelle poikiminen -raportti on luettavissa kokonaisuudessaan linkkiä napauttamalla.

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat