Neuvolla laitumen laidalle

DSC 0004

Jaloittelun ja laidunnuksen suunnitteluun voi käyttää myös Neuvo 2020 -järjestelmän tukea. Esimerkiksi neuvonta koskien täydentäviä ehtoja, tuotantoeläinten hyvinvointia ja terveyttä, luonnonmukaista tuotantoa ja luonnon monimuotoisuutta pitävät sisällään laiduntamiseen ja jaloitteluun liittyviä asioita.

Neuvorahaa voi hyödyntää laidunnuksen suunnitteluun jo laiduntavalla tai sitä vasta suunnittelevalla tilalla. Käynnillä voidaan esimerkiksi laskea laidunalan tarvetta, pohtia aitaus- ja laidunnuskäytäntöjä sekä kulkureittejä, myös laidunten kunnon voi tarkistaa ja suunnitella kasvivalintoja. Muun muassa eläinten hyvinvoinin näkökulmasta laiduntamista tarkasteleva ProAgrian Laiduntsekki -palvelu on toteutettavissa neuvorahalla.

Itse laidunnukseen saa tukea hyvinvointikorvauksen kautta. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteistä tavanomaiset tilat voivat valita laidunnuksen laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella tai pitkäaikaisemman laidunnuksen. Ensimmäisessä korvaus on 49 euroa eläinyksikköä kohti ja jälkimmäisessä 24 euroa. Valittu toimenpide koskee kaikkia tilan nautoja. Tuen perusteena ovat laiduntamisesta ja aitauksesta aiheutuvat kustannukset. Luomutilat eivät voi hyvinvointikorvauksen laidunnustoimenpidettä valita, koska laidunnus kuuluu luomuehtoihin.

Neuvoraha on käytettävissä myös tilan maisema- ja luontokohteiden kartoittamiseen. Neuvonnallisella maastokäynnillä käydään läpi yhdessä viljelijän kanssa tilan pellon ulkopuolisten alueiden tilanne, arvioidaan sopimuksessa olevien alueiden hoitotaso ja mahdolliset muutokset. Osaan näistä on haettavissa erityisympäristökorvausta maiseman monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Esimerkiksi perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, metsäsaarekkeet ja rantalaitumet voivat olla tällaisia kohteita.

Neuvorahaa on käytettävissä 15 000 euroa tilaa kohti, summaa korotettiin vuoden 2021 alusta alkaen ja raha on käytössä heti.

Neuvonta maksaa 63 euroa tunnilta sekä matkakulut, mutta tilan osuudeksi jää vain arvonlisäveron osuus, jonka voi vähentää verotuksessa. Yhden neuvontakäynnin kustannus voi olla enimmillään 1 500 euroa.

 

 

 

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat