Millainen aita laitumelle ja mistä tarvikkeita, mitä maksaa?

laidunkuva

Laiduntamisen käytännön työ alkaa aitojen rakentamisella ja tarvikkeita löytyy monenlaisiin aitoihin. Yhden kesän aitauksen voi toteuttaa varsin paljon kevyemmin kuin pitkäaikaiseksi suunnitellun laitumen rajaamisen.

Kevyt aitaus esimerkiksi lasikuitutolpilla ja aitanauhalla rakentuu nopeasti, sen paikkaa on myös helppo vaihtaa ja syksyllä purkaminen sujuu vaivatta. Yhden langan takana pysyvät isommat hiehot ja lypsylehmät hyvin, kun sähkö kulkee. Pienemmät hiehot ja vasikat sujahtavat helpommin yhden langan ali, joten niiden aitauksessa on hyvä käyttää kahta lankaa.

Myös viljelykierron, kolmen - neljän vuoden aitausta rakentaessa voi hyvin käyttää kevyitä tolppia, mutta puutolpilla saa usein paremmin useamman vuoden kestävän aidan. Aitaa ei välttämättä tarvitse purkaa talveksi ja keväällä riittää kunnostuskierros aidan saamiseksi käyttökuntoon.

Jos laidunalueet ovat muutamaa vuotta pysyvämpiä, kannattaa harkita high tensile -aitoja, joita on paljon käytössä muun muassa emolehmätiloilla ja petoalueilla. Sen rakentaminen vie enemmän euroja ja aikaa, mutta hyvin suunniteltuna ja tehtynä se kestää helposti kymmenen vuotta ja enemmänkin. Myös sen huolto on varsin vähäistä. High tensile -aidassa nurkkiin ja pitkillä aitaväleillä myös niiden välille laitetaan vahvat paalut, joihin vahva teräslanka kiritään. Välillä olevat tolpat toimivat lähinnä lankaa kannattelevina. Aidassa käytetään yleensä kahdesta viiteen lankaa maastosta ja tarpeesta riippuen. Kahden langan aita riittää naudoille puolivuotiaasta ylöspäin. Jos laitumella on pienempiä vasikoita, kuten emoja vasikoineen, on hyvä käyttää kolmea lankaa. Jos tarve on estää myös aidan toiselta puolelta tulevia, kuten petoja, on viisi lankaa jo hyvä este. Vahva teräslanka sähköistettynä pitää karjan hyvin oikealla alueella. Lanka ei myöskään herkästi katkea, vaikka sitä päin tultaisiin ryminällä. High tensile -aidalla rajataan yleensä isompi alue, joka jaetaan varsinaisiin laidunnettaviin lohkoihin kevyemmillä aitauksilla.

Millaisia tarvikkeita, mistä ja kuinka paljon aitaaminen maksaa? Niistä löydät lisätietoa Jalakan tietokorteista. Tutustu yksivuotisen aitauksen, kevyen aitauksen ja high tensile -aitauksen sekä paimenet esitteleviin tietokortteihin klikkaamalla ko. tekstin kohtaa. Tietokortit Jalakalle tekivät Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat Emmi Parkkinen, Minna Ruokolainen ja Sami Juntunen.

Neuvolla laitumen laidalle

DSC 0004

Jaloittelun ja laidunnuksen suunnitteluun voi käyttää myös Neuvo 2020 -järjestelmän tukea. Esimerkiksi neuvonta koskien täydentäviä ehtoja, tuotantoeläinten hyvinvointia ja terveyttä, luonnonmukaista tuotantoa ja luonnon monimuotoisuutta pitävät sisällään laiduntamiseen ja jaloitteluun liittyviä asioita.

Neuvorahaa voi hyödyntää laidunnuksen suunnitteluun jo laiduntavalla tai sitä vasta suunnittelevalla tilalla. Käynnillä voidaan esimerkiksi laskea laidunalan tarvetta, pohtia aitaus- ja laidunnuskäytäntöjä sekä kulkureittejä, myös laidunten kunnon voi tarkistaa ja suunnitella kasvivalintoja. Muun muassa eläinten hyvinvoinin näkökulmasta laiduntamista tarkasteleva ProAgrian Laiduntsekki -palvelu on toteutettavissa neuvorahalla.

Itse laidunnukseen saa tukea hyvinvointikorvauksen kautta. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteistä tavanomaiset tilat voivat valita laidunnuksen laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella tai pitkäaikaisemman laidunnuksen. Ensimmäisessä korvaus on 49 euroa eläinyksikköä kohti ja jälkimmäisessä 24 euroa. Valittu toimenpide koskee kaikkia tilan nautoja. Tuen perusteena ovat laiduntamisesta ja aitauksesta aiheutuvat kustannukset. Luomutilat eivät voi hyvinvointikorvauksen laidunnustoimenpidettä valita, koska laidunnus kuuluu luomuehtoihin.

Neuvoraha on käytettävissä myös tilan maisema- ja luontokohteiden kartoittamiseen. Neuvonnallisella maastokäynnillä käydään läpi yhdessä viljelijän kanssa tilan pellon ulkopuolisten alueiden tilanne, arvioidaan sopimuksessa olevien alueiden hoitotaso ja mahdolliset muutokset. Osaan näistä on haettavissa erityisympäristökorvausta maiseman monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Esimerkiksi perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, metsäsaarekkeet ja rantalaitumet voivat olla tällaisia kohteita.

Neuvorahaa on käytettävissä 15 000 euroa tilaa kohti, summaa korotettiin vuoden 2021 alusta alkaen ja raha on käytössä heti.

Neuvonta maksaa 63 euroa tunnilta sekä matkakulut, mutta tilan osuudeksi jää vain arvonlisäveron osuus, jonka voi vähentää verotuksessa. Yhden neuvontakäynnin kustannus voi olla enimmillään 1 500 euroa.

 

 

 

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat