Neuvolla laitumen laidalle

DSC 0004

Jaloittelun ja laidunnuksen suunnitteluun voi käyttää myös Neuvo 2020 -järjestelmän tukea. Esimerkiksi neuvonta koskien täydentäviä ehtoja, tuotantoeläinten hyvinvointia ja terveyttä, luonnonmukaista tuotantoa ja luonnon monimuotoisuutta pitävät sisällään laiduntamiseen ja jaloitteluun liittyviä asioita.

Neuvorahaa voi hyödyntää laidunnuksen suunnitteluun jo laiduntavalla tai sitä vasta suunnittelevalla tilalla. Käynnillä voidaan esimerkiksi laskea laidunalan tarvetta, pohtia aitaus- ja laidunnuskäytäntöjä sekä kulkureittejä, myös laidunten kunnon voi tarkistaa ja suunnitella kasvivalintoja. Muun muassa eläinten hyvinvoinin näkökulmasta laiduntamista tarkasteleva ProAgrian Laiduntsekki -palvelu on toteutettavissa neuvorahalla.

Itse laidunnukseen saa tukea hyvinvointikorvauksen kautta. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteistä tavanomaiset tilat voivat valita laidunnuksen laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella tai pitkäaikaisemman laidunnuksen. Ensimmäisessä korvaus on 49 euroa eläinyksikköä kohti ja jälkimmäisessä 24 euroa. Valittu toimenpide koskee kaikkia tilan nautoja. Tuen perusteena ovat laiduntamisesta ja aitauksesta aiheutuvat kustannukset. Luomutilat eivät voi hyvinvointikorvauksen laidunnustoimenpidettä valita, koska laidunnus kuuluu luomuehtoihin.

Neuvoraha on käytettävissä myös tilan maisema- ja luontokohteiden kartoittamiseen. Neuvonnallisella maastokäynnillä käydään läpi yhdessä viljelijän kanssa tilan pellon ulkopuolisten alueiden tilanne, arvioidaan sopimuksessa olevien alueiden hoitotaso ja mahdolliset muutokset. Osaan näistä on haettavissa erityisympäristökorvausta maiseman monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Esimerkiksi perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, metsäsaarekkeet ja rantalaitumet voivat olla tällaisia kohteita.

Neuvorahaa on käytettävissä 15 000 euroa tilaa kohti, summaa korotettiin vuoden 2021 alusta alkaen ja raha on käytössä heti.

Neuvonta maksaa 63 euroa tunnilta sekä matkakulut, mutta tilan osuudeksi jää vain arvonlisäveron osuus, jonka voi vähentää verotuksessa. Yhden neuvontakäynnin kustannus voi olla enimmillään 1 500 euroa.

 

 

 

 

Laitumelle poikimaan - vai eikö kuitenkaan?

3ea83f5b 61a3 4f64 9c2f 91363d3e6717

Anna-Reetta Mikkonen, kuva

Laidun on yleensä lehmälle hyvä paikka poikia, puhdas ja paljon tilaa. Poikimisen sujuessa ja muun lauman antaessa poikivan olla rauhassa ei ongelmia olekaan. Sen sijaan poikima-avun antaminen, halvauksen hoitaminen tai muut vastaavat tilanteet on helpompi hoitaa navetan rajatummissa tiloissa.

Agrologiopiskelijat Kirsi-Mari Kokkonen ja Minna Ruuska keräsivät pohjoissavolaisilta maitotiloilta tietoa laidunpoikimisiin liittyen. Osalla tiloista laitumelle poikimista suosittiin, erityisesti parsinavettatiloilla ja pienemmissä karjoissa sitä jopa tavoiteltiin. Suhtautumiseen vaikuttivat erityisesti kokemukset laidunpoikimisista, jos ne olivat hyviä, suosittiin tiloilla laitumelle poikimista. Huonot kokemukset saivat tilat välttämään ja ehkäisemään laitumelle poikimisia. Myös sillä oliko kyseessä jo aiemmin poikinut lehmä vai ensi kertaa poikiva hieho, oli merkitystä. Lähes kaikki haastatellut tilat poi'ittivat hiehot mieluummin navetassa.

Haastatteluista koottu Laitumelle poikiminen -raportti on luettavissa kokonaisuudessaan linkkiä napauttamalla.

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat