Nettisivuille kollaasi

Tietopankin materiaaleista ja julkaisuista löydät monipuolista aineistoa karjan jaloittelusta ja laidunnuksesta. Tänne koostetaan esimerkiksi nautojen ulkoilutukseen liittyvää tutkimustietoa kotimaisista sekä ulkomaisista lähteistä. Lisäksi kerätään kokemusperäistä tietoa jaloittelun ja laidunnuksen toteuttamisesta ja erilaisista ratkaisuista. Uusi tieto auttaa yrittäjiä nautojen ulkoilutuksen järjestämisessä ja ulkoiluun käytettävien alueiden ympäristöystävällisessä suunnitellussa. 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat