Banneri 5 kuvaa lehmä

 

Maito ja me lehdessä on julkaistu artikkeli jossa on haastateltu lypsykarjatilaa, jossa on otettu huomioon karjan jaloittelu ympärivuoden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa III – aitauksen salat, Agrifuture blogi, julkaistu 10.2.2020

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa II – koko- vai osapäiväistä laidunnusta?,Savonian Agrifuture blogi, julkaisut 28.1.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa I, Savonian Agrifuture blogi, julkaisut 21.1.2020

Lehmien laiduntamiseen ja jaloitteluun on syytä varautua hyvissä ajoin jo talven aikana tekemällä hyvät suunnitelmat kevättä varten. Vanha sanonta, "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty", pitää tässäkin tapauksessa paikkansa.

Robottilypsytilalla laidunnuksen järjestäminen vaatii suunnitelmallisuuttaMaito ja me 2/2019

Robottilypsy ja laidunnus on mahdollista sovittaa sujuvasti yhteen, mutta se vaatii organisointia ja kontrollointia. Kaksi maitotilallista kertovat oman tapansa toteuttaa yhtälö.


Talviulkoilu ilahduttaa lehmiä ja hoitajia, Maito ja me 1/2019

Kylä-Kullan lehmät nauttivat ulkoilusta ympärivuoden 16 hehtaarin yhdistetyllä laidun- ja jaloittelualueella. Vuonna 2015 jaloittelualueelle valmistui katos, minkä jälkeen lehmät ovat viihtyneet paremmin ulkona kuin sisällä. 


Laidunnus lisää lehmien kestävyyttä, Maatilan Pellervo Eläin-liite, maaliskuu 2018

Maatalousyhtymä Kuortin lypsyrobottinavetassa on kestäviä ja hyvätuottoisia lehmiä. Heidän mielestään ulkoilu pelastaa nykynavetoissa olevia puutteita. Liikunta pitää eläinten lihakset vahvoina ja koordinaatiokyvyn hyvänä.


Koira on tehokas paimenMaito ja me 3/2017

Huttusen tilalla käytetään paimenkoiraa laiduntamisen apuna. Koiran käyttö säästää valtavasti työaikaa ja lisää työturvallisuutta. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ulkoiluta turvallisesti – ohjeita jaloittelutarhaa suunnittelevalle, TEHO-hanke 2/2011

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milk production and physiological responses to concentrate supplementation of dairy cows grazing timothy-meadow fescue swards, LUKE (MTT) science 25, 2014

Aina ei pelkkä laidun rehu riitä lypsylehmien ainoaksi karkearehuksi. Ruokintaa joudutaan täydentämään väkirehulla ja mahdollisesti lisä karkearehulla. Oheisessa tutkimuksessa on tutkittu eriaikaiseten laidunnuksen ja rehustuksien vaikutusta lehmien hyvin vontiin ja tuotokseen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

MTK:n laidunseminaarin 8.10.2019 videotallenne

Aiheina:

Perinnebiotoopit ja karjatalous Tapio Heikkilä, YM

Kotimaisen nautakarjatalouden ympäristövaikutukset ja suomalaisen tuotannon erityispiirteet Perttu Virkajärvi, LUKE

Laidunnuksen hyödyt luonnon monimuotoisuudelle Janne Heliölä, SYKE

Laidunnus käytännön näkökulmasta, mahdollisuudet ja haasteet Peppi Laine,Mikkolan Lammastila

Märehtijät ja ilmastonmuutos Marketta Rinne, LUKE

Paneelikeskustelu: Miten hyödyntää paremmin karjatalouden myönteiset ympäristövaikutukset? Panelisteina: Tapio Heikkilä, YM, Janne Heliölä, SYKE, Liisa Pietola, MTK, Peppi Laine, Mikkolan tila, Marketta Rinne, LUKE Moderaattori: Annika Öhberg, SLC

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat