Banneri 5 kuvaa lehmä

BLOGIT

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa III – aitauksen salat

Agrifuture blogi, julkaistu 10.2.2020

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa II – koko- vai osapäiväistä laidunnusta?

Agrifuture blogi, julkaistu 28.1.2020

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa I

Savonian Agrifuture blogi, julkaistu 21.1.2020

Lehmien laiduntamiseen ja jaloitteluun on syytä varautua hyvissä ajoin jo talven aikana tekemällä hyvät suunnitelmat kevättä varten. Vanha sanonta, "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty", pitää tässäkin tapauksessa paikkansa.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDEOT

Laidunnus kuuluu maitotilan kesään

Iisalmelainen Tero Rönkkö laiduntaa karjaansa keväästä pitkälle syksyyn. Katso ja kuuntele Teron kokemuksia laidunnuksesta, laitumien perustamisesta, hoidosta ja aitauksista.

Paimenkoira on oiva apu navetassa ja laitumella

Vieremällä Maiju ja Kimmo Huttusen tilalla paimenkoira Lysti on korvaamaton apu lehmien siirtelyssä laitumelta navettaan ja lypsylle siirtymisessä ympäri vuoden. Hiehojen lasku laitumelle onnistuu keväällä isäntäväeltä ja koiralta parissa tunnissa.

Robottitilan lehmät laitumella

Laidunnus onnistuu myös robottitilalla, kun siitä ei ota liikaa paineita. Tätä mieltä ovat kiuruvetiset Anna-Stiina ja Matti Niskanen, joiden tilalla robotti lypsää ja lehmät pääsevät kesällä vapaasti laitumelle.

MTK:n laidunseminaarin 8.10.2019 videotallenne

Aiheina:

Perinnebiotoopit ja karjatalous Tapio Heikkilä, YM

Kotimaisen nautakarjatalouden ympäristövaikutukset ja suomalaisen tuotannon erityispiirteet Perttu Virkajärvi, LUKE

Laidunnuksen hyödyt luonnon monimuotoisuudelle Janne Heliölä, SYKE

Laidunnus käytännön näkökulmasta, mahdollisuudet ja haasteet Peppi Laine,Mikkolan Lammastila

Märehtijät ja ilmastonmuutos Marketta Rinne, LUKE

Paneelikeskustelu: Miten hyödyntää paremmin karjatalouden myönteiset ympäristövaikutukset? Panelisteina: Tapio Heikkilä, YM, Janne Heliölä, SYKE, Liisa Pietola, MTK, Peppi Laine, Mikkolan tila, Marketta Rinne, LUKE Moderaattori: Annika Öhberg, SLC

 


 LEHTIARTIKKELIT

Laidunnus tuo iloa yrittäjille

Maito ja me -lehden artikkeli kahden robotin tilalta, jolla lehmät laiduntavat keväästä pitkälle syksyyn.

Työsuhde-etuna vapaa ulkoilu

Maito ja me -lehden artikkeli lypsykarjatilalta, jolla karja jaloittelee ympärivuoden. Maito ja me 1/2020

Robottilypsytilalla laidunnuksen järjestäminen vaatii suunnitelmallisuutta

Robottilypsy ja laidunnus on mahdollista sovittaa sujuvasti yhteen, mutta se vaatii organisointia ja kontrollointia. Kaksi maitotilallista kertovat oman tapansa toteuttaa yhtälö.Maito ja me 2/2019

Talviulkoilu ilahduttaa lehmiä ja hoitajia

Kylä-Kullan lehmät nauttivat ulkoilusta ympärivuoden 16 hehtaarin yhdistetyllä laidun- ja jaloittelualueella. Vuonna 2015 jaloittelualueelle valmistui katos, minkä jälkeen lehmät ovat viihtyneet paremmin ulkona kuin sisällä. Maito ja me 1/2019

Laidunnus lisää lehmien kestävyyttä

Maatalousyhtymä Kuortin lypsyrobottinavetassa on kestäviä ja hyvätuottoisia lehmiä. Heidän mielestään ulkoilu pelastaa nykynavetoissa olevia puutteita. Liikunta pitää eläinten lihakset vahvoina ja koordinaatiokyvyn hyvänä. Maatilan Pellervo Eläin-liite, maaliskuu 2018

Koira on tehokas paimen

Huttusen tilalla käytetään paimenkoiraa laiduntamisen apuna. Koiran käyttö säästää valtavasti työaikaa ja lisää työturvallisuutta. Maito ja me 3/2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat