Banneri 5 kuvaa lehmä

BLOGIT

Laiduntamiseen ja jaloitteluun liittyvät blogikirjoitukset julkaistaan Savonian Agrifuture -blogisarjassa, josta löytyy myös muiden hankkeiden kirjoituksia. Alla olevista otsikoista pääset suoraan teksteihin.

Tavalla ja toisella lehmät laitumelle

Laidunten vesijärjestelyissä on monta tapaa onnistua

Teknologiaa laitumille

Terapialaidunnus - vaihtoehto nykykarjojen laidunnukseen

Laidunnurmikin tarvitsee aikaa valmistautua talveen

Ruis tuottaa satoa myös laitumena

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa IV - laidunnurmen perustaminen

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa III – aitauksen salat

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa II – koko- vai osapäiväistä laidunnusta?

Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa I

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDEOT

Jaloittelulive

Kokemuksia lypsylehmien talvijaloittelusta kolmelta erilaiselta maitotilalta, hiekkatarha, kiinteäpohjainen tarha ja talvilaidunnus.

AgriFuture-seminaari

AgriFuture-seminaarissa puhetta vastuullisesta tuotannosta ja kokemuksia hollantilaisen, norjalaisen ja suomalaisen tilan laidunnuksesta. Videon alussa on hieman ääniongelmia.

Laidunnuksen suunnittelu

Miten suunnitellaan toimiva laidunnus isollekin lypsykarjalle? Valtakunnallinen huippuosaaja Anu Ellä ProAgria Länsi-Suomesta kertoo, miten laitumestakin voi saada saman sadon kuin säilörehulohkoilta.

Laitumen kasvit

Mitä kasveja laitumelle kannattaa kylvää? Mikä lehmälle maittaa, mikä kestää sorkkien alla? Kasvintuotannon asiantuntija Anu Rossi Peltotieto Oy:stä kertoo laitumelle parhaiten soveltuvista kasveista.

Paimenkoirasta työtä ja harrastus

Juvalaiselle Muumaalle ja Heikki Teittiselle paimenkoirat ovat sekä työ että harrastus. Border colliet ovat mukana jokapäiväisissä töissä maitotilalla eikä työtä ilman niitä voisi kuvitellakaan.

Terapialaidunnus on Ruuskala ranchin juttu

Siilinjärvellä Ruuskala ranchillä kaikille eläimille on haluttu taata mahdollisuus ulkoiluun ja laidunnukseen karjakoon kasvusta huolimatta. Rento ote ja tilanteen mukaan toimiminen ovat tehneet laiduntamisesta joustavaa kahden robotin karjassa.

Tuottavan laitumen hoito

Miten laidun perustetaan, miten sitä hoidetaan? Kasvintuotannon asiantuntija Anu Rossi Peltotieto Oy:sta kertoo, miten onnistut hyvän laidunnurmen hoidossa.

Laidunnus kuuluu maitotilan kesään

Iisalmelainen Tero Rönkkö laiduntaa karjaansa keväästä pitkälle syksyyn. Katso ja kuuntele Teron kokemuksia laidunnuksesta, laitumien perustamisesta, hoidosta ja aitauksista.

Paimenkoira on oiva apu navetassa ja laitumella

Vieremällä Maiju ja Kimmo Huttusen tilalla paimenkoira Lysti on korvaamaton apu lehmien siirtelyssä laitumelta navettaan ja lypsylle siirtymisessä ympäri vuoden. Hiehojen lasku laitumelle onnistuu keväällä isäntäväeltä ja koiralta parissa tunnissa.

Robottitilan lehmät laitumella

Laidunnus onnistuu myös robottitilalla, kun siitä ei ota liikaa paineita. Tätä mieltä ovat kiuruvetiset Anna-Stiina ja Matti Niskanen, joiden tilalla robotti lypsää ja lehmät pääsevät kesällä vapaasti laitumelle.

Pellonpiennartilaisuus laitumella 10.6.2020  osa 1   osa 2  osa 3

Peltosalmen opetusmaatilalla 10.6.2020 järjestetyn pellonpiennartilaisuuden taltioinnin voit katsoa kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa puhetta laidunstrategiasta, robottitilan laidunnuksesta, nurmen perustamisesta, laitumen viljelytoimenpiteistä sekä laidunnuksen hyödyistä. Toisessa keskustellaan nurmien talvehtimisesta ja dronekuvauksen käytöstä laitumen analysoinnissa. Kolmannessa vinkkejä laidunkauden aloitukseen ja lopetukseen, puhetta rotaatiolaidunnuksesta sekä hiven- ja lehtilannoituksen käytöstä nurmilla. Vastauksia siihen, miten laidunnus toisilla tiloilla onnistuu ja asiaa laiduntsekkipalvelusta.

MTK:n laidunseminaarin 8.10.2019 videotallenne

Aiheina:

Perinnebiotoopit ja karjatalous Tapio Heikkilä, YM

Kotimaisen nautakarjatalouden ympäristövaikutukset ja suomalaisen tuotannon erityispiirteet Perttu Virkajärvi, LUKE

Laidunnuksen hyödyt luonnon monimuotoisuudelle Janne Heliölä, SYKE

Laidunnus käytännön näkökulmasta, mahdollisuudet ja haasteet Peppi Laine,Mikkolan Lammastila

Märehtijät ja ilmastonmuutos Marketta Rinne, LUKE

Paneelikeskustelu: Miten hyödyntää paremmin karjatalouden myönteiset ympäristövaikutukset? Panelisteina: Tapio Heikkilä, YM, Janne Heliölä, SYKE, Liisa Pietola, MTK, Peppi Laine, Mikkolan tila, Marketta Rinne, LUKE Moderaattori: Annika Öhberg, SLC

 


 LEHTIARTIKKELIT

Umpilehmä kuntolomalle laitumelle

Tirkkosten tilalla Kaavilla umpilehmien hyvinvointi kertyy laitumelta. Nauta 5/20

Laitumen onnistunut talvehtiminen varmistetaan kesäkauden oikeilla toimenpiteillä

Nurmen talvehtimisen ja seuraavan vuoden sadon kannalta ei ole  samantekevää, miten nurmia niittää ja laiduntaa. KM 9/2020.

Nuorekas laidun lypsättää lehmän ja kasvattaa vasikan

KM -lehden artikkeli laiduntamisen mahdollisuuksista. Hyvä laidun tuottaa säästöjä rehukuluissa. KM 5 /2020

Laidunnus tuo iloa yrittäjille

Maito ja me -lehden artikkeli kahden robotin tilalta, jolla lehmät laiduntavat keväästä pitkälle syksyyn.

Työsuhde-etuna vapaa ulkoilu

Maito ja me -lehden artikkeli lypsykarjatilalta, jolla karja jaloittelee ympärivuoden. Maito ja me 1/2020

Robottilypsytilalla laidunnuksen järjestäminen vaatii suunnitelmallisuutta

Robottilypsy ja laidunnus on mahdollista sovittaa sujuvasti yhteen, mutta se vaatii organisointia ja kontrollointia. Kaksi maitotilallista kertovat oman tapansa toteuttaa yhtälö.Maito ja me 2/2019

Talviulkoilu ilahduttaa lehmiä ja hoitajia

Kylä-Kullan lehmät nauttivat ulkoilusta ympärivuoden 16 hehtaarin yhdistetyllä laidun- ja jaloittelualueella. Vuonna 2015 jaloittelualueelle valmistui katos, minkä jälkeen lehmät ovat viihtyneet paremmin ulkona kuin sisällä. Maito ja me 1/2019

Laidunnus lisää lehmien kestävyyttä

Maatalousyhtymä Kuortin lypsyrobottinavetassa on kestäviä ja hyvätuottoisia lehmiä. Heidän mielestään ulkoilu pelastaa nykynavetoissa olevia puutteita. Liikunta pitää eläinten lihakset vahvoina ja koordinaatiokyvyn hyvänä. Maatilan Pellervo Eläin-liite, maaliskuu 2018

Koira on tehokas paimen

Huttusen tilalla käytetään paimenkoiraa laiduntamisen apuna. Koiran käyttö säästää valtavasti työaikaa ja lisää työturvallisuutta. Maito ja me 3/2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat