Artikkelin hakemisto

Nettisivuille kollaasi 700

 

Talviaikaisen jaloittelun vaikutus lypsylehmän hyvinvointiin 

Hanna-Kaisa Ruuskanen tutki opinnäytetyössään (2017) talviaikaisen jaloittelun käytänteitä ja vaikutusta lypsylehmien hyvinvointiin. Opinnäytetyössä toteutettiin kysely, johon vastasi 219 maitotilaa. Kyselyyn vastanneista maitoyrittäjistä 20 % ulkoilutti eläimiään talvella. 

Löydät tiivistelmän opinnäytetyöstä täältä.

Koko opinnäytetyö tässä.


Laiduntaminen lypsyrobottitilalla ja laiduntamisen kustannukset

Pekka Murtorinne ja Heikki Havukainen tutkivat opinnäytetyössään (2014) kuinka laiduntaminen voidaan toteuttaa lypsyrobottitilalla ja mitkä ovat laiduntamisen kustannukset. Opinnäytetyössä haastateltiin kuutta lypsyrobottitilaa, jotka järjestävät lypsylehmille laidunnusta. Viisi haastatelluista tiloista oli yhden robotin tiloja, joiden keskilehmäluku oli 63 ja yksi tiloista oli kahden robotin tila, jonka keskilehmäluku oli 115. Kaikki tilat olivat sitoutuneet eläinten hyvinvointikorvaukseen ja valinneet siitä jonkin laiduntamislisätoimenpiteen.

Löydät tiivistelmän opinnäytetyöstä täältä.

Koko opinnäytetyö tässä.

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat