Artikkelin hakemisto

Nettisivuille kollaasi 700

 

OPPAAT JA OHJEET

Ulkoiluta turvallisesti – ohjeita jaloittelutarhaa suunnittelevalle

TEHO-hanke 2/2011

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TUTKIMUKSIA

Milk production and physiological responses to concentrate supplementation of dairy cows grazing timothy-meadow fescue swards, LUKE (MTT) science 25, 2014

Aina ei pelkkä laidun rehu riitä lypsylehmien ainoaksi karkearehuksi. Ruokintaa joudutaan täydentämään väkirehulla ja mahdollisesti lisäkarkearehulla. Oheisessa tutkimuksessa on tutkittu eriaikaisten laidunnuksen ja rehustuksien vaikutusta lehmien hyvinvointiin ja tuotokseen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPINNÄYTETYÖT, RAPORTIT

Talviaikaisen jaloittelun vaikutus lypsylehmän hyvinvointiin

Hanna-Kaisa Ruuskanen tutki opinnäytetyössään (2017) talviaikaisen jaloittelun käytänteitä ja vaikutusta lypsylehmien hyvinvointiin. Opinnäytetyössä toteutettiin kysely, johon vastasi 219 maitotilaa. Kyselyyn vastanneista maitoyrittäjistä 20 % ulkoilutti eläimiään talvella. Työn nimi toimii linkkinä koko opinnäytetyöhön ja tiivistelmän löydät täältä.

 

Laiduntaminen lypsyrobottitilalla ja laiduntamisen kustannukset

Pekka Murtorinne ja Heikki Havukainen tutkivat opinnäytetyössään (2014) kuinka laiduntaminen voidaan toteuttaa lypsyrobottitilalla ja mitkä ovat laiduntamisen kustannukset. Opinnäytetyössä haastateltiin kuutta lypsyrobottitilaa, jotka järjestävät lypsylehmille laidunnusta. Viisi haastatelluista tiloista oli yhden robotin tiloja, joiden keskilehmäluku oli 63 ja yksi tiloista oli kahden robotin tila, jonka keskilehmäluku oli 115. Kaikki tilat olivat sitoutuneet eläinten hyvinvointikorvaukseen ja valinneet siitä jonkin laiduntamislisätoimenpiteen. Työn nimi toimii linkkinä koko opinnäytetyöhön ja tiivistelmän löydät täältä.

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat